Perisian


PANDUAN UNTUK EKSTRAK DATA ONLINE
Data yang diekstrak adalah bergantung kepada peringkat login . Jika anda login sebagai JPN, data JPN
akan diekstrak, begitu juga dengan PPD dan peringkat sekolah. Masa yang diambil untuk proses eksport
ini adalah bergantung kepada peringkat login, kelajuan talian dan jumlah data

Utiliti Emis


Definisi Variable Emis

Download


MANUAL PERISIAN SISTEM PENDAFTARAN

PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SISTEM SARAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SPPTK (SEKOLAH) VERSI 8.0

PENGENALAN

Perisian ini dibina untuk digunakan oleh sekolah, agensi-agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, dan agensi-agensi yang menumpang dengan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mendaftarkan kakitangannya yang layak menduduki peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK).  Maklumat calon tidak perlu ditaip dan hanya diimport daripada perisian Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) yang merupakan sistem data rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi agensi-agensi yang tidak mempunyai sistem EMIS, data calon perlu ditaip masuk (key-in) secara manual.

Perisian ini dibina oleh Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri Johor bermula pada tahun 2004.

Daftar PTK 2010 sesi 2

SMMV4 Sistem Maklumat Murid Version 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s