Kad Pelajar


SMK Batu Lapan telah bersetuju untuk menetapkan syarat setiap pelajar memakai tanda nama. Lihat Contoh bawah

 

Rasionalnya ialah,

Guru dan rakan pelajar sendiri dapat mengetahui nama pelajar dengan mudah.

Kad ini mengandungi maklumat yang berkaitan dengan pelajar, seperti

No Kemasukan Pelajar

Nama Penuh

Nama Waris

No Kad Pengenalan

No Surat Beranak

Maklumat kesihatan ( jika ada )

No Telefon yang boleh dihubungi.

Maklumat-maklumat ini sangat penting, kad ini juga boleh digunakan untuk pinjaman buku pusat sumber dan daftar kehadiran pelajar ( jangkamasa panjang ) mesin pengimbas barcode akan digunakan – semoga cadangan ini memberi sedikit sebanyak kemudahan kepada semua pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s